Zamówienie biuletynu
El. Poczta :
https://concordia.advanticsys.net

Krótko o nas

Firma V. Bartkevičiaus „Valsena“ – firma prywatnego kapitału Litwy, która dynamicznie rozwija się – założona w 1996 r. 4 czerwca w Kownie. Podstawowa działalność firmy – projektowanie i produkcja unikalnego sprzętowego – oprogramowanego urządzenia. Nasza produkcja przeznaczona do uproszczenia odwzorowania rozwiązań technologicznego procesu. Obecnie projektowanie i produkcja stanowi około 80% całej działalności firmy.
Wszystkie wyprodukowane urządzenia są uzgodnione z SCADA i HMI.
Zespół VALSENA – zespół specjalistów mających wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń elektroniki, w naukowo badawczych instytutach, imi zaprojektowane i zainstalowane techniczne urządzenia i oprogramowanie pomyślnie działa w wielu firmach Litwy.