Naujienlaiškio užsakymas
El. paštas
https://www.advanticsys.com/concordia-iiot-cloud-platform/

Kokybės politika

 1. V.Bartkevičiaus įmonė „VALSENA“ vizija – įmonės produktų kokybė ir klientų aptarnavimo lygis pripažintas aukščiausiu Lietuvoje tarp to paties profilio įmonių.
 2. V.Bartkevičiaus įmonė „VALSENA“ misija – realizuojant specialistų sukauptas žinias, sugebėjimus ir patirtį, tenkinti klientų poreikius, kuriant  elektroninę aparatūrą energetikai, pramonei, moksliniams tyrimams. 
 3. V.Bartkevičiaus įmonė „VALSENA“ siekia: patenkinti Klientų išreikštus ir numanomus reikalavimus tiekiamų produktų (paslaugų) kokybei, įgyti pranašumo prieš konkurentus;
  • tenkinant Klientų ir kitų suinteresuotų šalių (Savininko, Partnerių ir Darbuotojų) poreikius ir lūkesčius, užtikrinti Įmonės veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą;
  • suprantant, kad Įmonė ir Partneriai yra priklausomi vieni nuo kitų ir abipusiai naudingi ryšiai abiem šalims padeda didinti vertės sukūrimo galimybę, prioritetus teikti ilgalaikiams ryšiams;
  • vadovybės veiksmų aprūpinimo ištekliais, produkto realizavimo ir matavimo procesams valdyti bei jų rezultatyvumui kontroliuoti, įgyvendinti ir pastoviai prižiūrėti Kokybės Vadybos Sistemą; 
  • nuolatinį Įmonės veiklos gerinimą, susijusį su Kliento, Partnerio, Savininko ir Darbuotojų poreikių ir lūkesčių tenkinimu, vykdyti planingai ir tikslingai;
  • kiekvieno įmonės Darbuotojo pareiga ir atsakomybe būtų Kliento pasitenkinimas Įmonės tiekiamų produktų (paslaugų) kokybe.
 4. Strateginiams tikslams įgyvendinti, produktų (paslaugų) kokybės atitikčiai pasiekti Savininkas:
  • sukuria struktūrą ir aprūpina būtinais ištekliais;
  • propaguoja kokybiškų produktų (paslaugų) idėją tarp įmonės darbuotojų bei skelbia ją klientams;
  • skatina ir remia Darbuotojų iniciatyvą;
  • sudaro sąlygas Darbuotojų tobulėjimui, įgyjant papildomai žinių ir įgūdžių, kurie drauge su patirtimi pagerintų kompetenciją;
  • kelia suinteresuotumą kokybišku darbu;
  • aprūpina būtina infrastruktūra ir darbo aplinka;
  • skiria reikalingus žmogiškuosius ir techninius išteklius priimtų įsipareigojimų įgyvendinimui.
 5. Savininkas užtikrina, kad ši Kokybės Politika Įmonėje būtų žinoma ir suprantama.

 

V.Bartkevičiaus įmonė „VALSENA“
                                Savininkas  Vytautas Bartkevičius

 

Siųsti nuorodą draugui

* - būtina užpildyti
Siuntėjo el. paštas *:
Draugo el. paštas *:
Žinutė:
Išsiųsta