Atsiųsta iš: http://www.valsena.lt/pl/ii-valsena-otrzyma-a-wsparcie-fundusz-w-struktu...

 

Firma V. Bartkevičiaus „Valsena“ – to zespół specjalistów mających wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń elektroniki, w naukowo badawczych instytutach, imi zaprojektowane i zainstalowane techniczne urządzenia i oprogramowanie pomyślnie działa w wielu firmach Litwy.
2010r. 8 stycznia Firma V. Bartkevičiaus „Valsena“ finansowała i administrowała umowę, zgodnie z litewskim środkiem wdrożenia (VP2-2.1-ŪM-04-K) „Nowe możliwości“ 2 priorytetu strukturalnych funduszy Unii Europejskiej 2007-2013 lat „Zwiększenie wydajności biznesu i ulepszenie otoczenia dla biznesu“, na realizację projektu wydano do 104 993 Lt (do 70,00 proc.).
Podstawowe cele realizacji projektu było podniesienie konkurencyjności firmy nie tylko w wewnętrznych, ale i na zewnętrznych rynkach, rozwiwając i dostarczając inowatywne produkty o wysokiej technologii, a tak że wewnętrzna potrzeba rozwijając działalność gospodarczą, popełniając ją technologicznie złożonymi produktami i rozwiązaniami.
Na realizację projektu wydane wsparcie UE pozwoliło firmie wykonać badania Polskich i Hiszpańskich rynków, które pomogą wyjaśnić rynki celowe, przeglądać potrzeby i konkurencyjność rynków. To pomoże zmniejszyć ryzykę i przed tym podszykować się do możliwych wyzwań. Podszykowany projekt marketingowy, który pomoże odpowiednio przygotować się do eksportu do Polski i Hiszpanii mając na celu efekt ekonomiczny promując sprzedaż produktu za granicę, i zwiększać wydajność pracy firmy, w taki sposób stwarzając wartość dodaną.
Pomyślnie realizując projekt firma będzie gotowa na eksport, co pozwoli rozszerzyć rynek i tym samym zwiększyć wielkość produkcji, stworzyć nowe robocze miejsca, zrównoważyć spadek zakupów i wydajności.

 

 

«
© 2011 “Valsena” UAB. Visos teisės saugomos. Svetainių kūrimas: Jauna Reklama