Atsiųsta iš: http://www.valsena.lt/lt/apie.htm

V.Bartkevičiaus įmonė “Valsena” - privataus Lietuvos kapitalo, dinamiškai besivystanti organizacija - įkurta 1996 m. birželio 4 d. Kaune. Veiklos pradžioje įmonėje dirbo du darbuotojai, kurie kūrė kompiuterinę programinę įrangą technologinių procesų atvaizdavimui pagal individualius klientų užsakymus. Kuriant ir diegiant programinę įrangą dažnai iškildavo įvairios nestandartinės aparatinės įrangos poreikis, todėl buvo pradėta projektuoti ir gaminti unikali aparatinė - programinė įranga, kuri leido supaprastinti technologinio proceso atvaizdavimo uždavinių sprendimą. Šios įrangos poreikis vis didėjo, šiuo metu minėtos įrangos projektavimas ir gamyba sudaro apie 80% visos įmonės veiklos. Įmonės veiklos orientaciją į unikalios mikroprocesorinės aparatinės - programinės įrangos projektavimą lėmė ir tai, kad didelė dalis įmonės darbuotojų yra dirbę Kauno radijo matavimų mokslinio tyrimo institute ir ten sukaupę didžiulę patirtį projektuojant ir gaminant mikroprocesorinę įrangą.

Pagrindinių specialistų branduolys susiformavo dar 1997 – 1998 metais. Šių specialistų turėta ir per pastaruosius metus įgyta patirtis užtikrina visapusišką klientų poreikių tenkinimą unikalios aparatinės – programinės įrangos projektavime ir gamyboje.

VALSENOS veiklos tikslas – plėsti nestandartinės įrangos spektrą, visapusiškai patenkinti užsakovo poreikius, tobulinti unikalios techninės-programinės įrangos projektavimo bei gamybos procesus.

VALSENOS įranga yra moderni ir patikima. Ji projektuojama, gaminama ir išbandoma įmonės laboratorijoje, naudojant šiuolaikines technologijas. Įranga atitinka dabartines ES direktyvas ir standartus. Nuo 2008 03 09 įmonė dirba pagal kokybės valdymo sistemą, tą liudija 2008 03 09 išduotas LST EN ISO 9001:2008 sertifikatas Nr. VST.08K.004. Įmonės gaminiai yra sertifikuojami ir atitinka LST EN normas.

© 2011 “Valsena” UAB. Visos teisės saugomos. Svetainių kūrimas: Jauna Reklama